Cách Tạo Trang Đích

Tạo trang đích (landing page) là một cách để tối ưu trang web của bạn. Bạn có thể sử dụng dịch vụ SEO website để họ làm trang đích cho bạn. Khi khách truy cập vào trang web của bạn, họ sẽ đi qua các trang đích của bạn. Bài đăng này cho bạn biết cách tạo trang đích.

Chọn một mẫu có sẵn

Một số nơi trên mạng có thể giúp tạo trang đích. Chọn một mẫu phù hợp từ những nơi như vậy. Lưu ý rằng, mẫu bạn chọn phải phù hợp với mục tiêu chuyển đổi, chiến dịch hoặc ngành của bạn.

  • Xóa hoặc thêm các phần tử.
  • Chuyển đổi văn bản và hình ảnh.
  • Bạn có thể điều chỉnh phông chữ hoặc màu sắc phù hợp với thương hiệu của mình.

Lưu ý rằng, bạn có thể tạo trang đích từ một trang trống hoàn toàn. Thêm các phần trang có liên quan. Định vị, thả và kéo các phần tử của trang. Thêm nhiều phông chữ hoặc màu sắc khác nhau để phù hợp với lời kêu gọi hành động.

Điều chỉnh bố cục trang đích của bạn

Với các trang trực tuyến như Unbounce, bạn có thể điều chỉnh bố cục trang của trang đích của mình. Điều này sẽ làm cho trang của bạn nhanh chóng sẵn sàng. Thay đổi kích thước văn bản và các phần tử trang khác. Hãy nhớ ẩn các phần tử bạn không muốn hiển thị.

Định cấu hình cài đặt của trang đích của bạn

  • Bạn có thể định cấu hình cài đặt bằng cách thiết lập trang ‘Cảm ơn’. Mở rộng tương tác bằng cách thêm các trang Cảm ơn.
  • Bạn có thể điều chỉnh cài đặt SEO. Chọn có hoặc không khả năng hiển thị của trang đối với các công cụ tìm kiếm. Bạn có thể tối ưu nó bằng mô tả meta và tiêu đề trang.
  • Thêm mục tiêu chuyển đổi. Thiết lập hành động để theo dõi trước khi xuất bản trang.

Đặt một URL cho trang đích của bạn

Bạn có thể xuất bản trang đích lên một miền đã chọn và tùy chỉnh URL của mình.

Thêm scripts tùy chỉnh và theo dõi

Các công cụ trực tuyến như Script Manager cho phép bạn nhúng các tập lệnh như AdWords, Google Analytics và mã khách hàng vào các trang đích khác nhau.

Tích hợp công cụ tiếp thị của bạn

Bạn có thể tích hợp các công cụ CRM và thông tin tiếp thị của mình khi thiết lập. Sau đó, hãy xem trước và xuất bản trang đích của bạn. Xem trước cả trang trên di động và máy tính để bàn, sau đó nhấp vào xuất bản. Bạn có thể cài đặt một plugin WordPress trang đích, sẽ giúp bạn không cần thiết phải lập bản ghi CNAME hoặc DNS.

Tại sao bạn nên tạo trang đích

Trang đích là những trang mà khách truy cập nhấn vào xem thêm về trang web của bạn. Có nhiều lý do tại sao bạn nên tạo trang đích như dưới đây:

Trang đích cho biết thêm về trang web hoặc thương hiệu của bạn

Khi tạo trang đích, hãy sử dụng kết cấu nhất quán. Trang đích có thương hiệu nhất quán sẽ thúc đẩy nhận thức về thương hiệu của bạn. Điều này sẽ khuyến khích người dùng trang web của bạn. Nó khuyến khích khách hàng mua hàng từ trang web của bạn.

Tăng danh sách email của bạn

Bạn có thể sử dụng trang đích để tạo khách hàng tiềm năng. Trang đích có thể yêu cầu thông tin về người dùng. Điều này phù hợp để tăng danh sách email.

Thúc đẩy uy tín, chiến dịch tìm kiếm, dữ liệu và thông tin chi tiết

Trang đích làm cho trang web của bạn đáng tin cậy hơn đối với khách truy cập, từ đó khuyến khích người dùng. Bạn có thể sử dụng trang đích để thúc đẩy các chiến dịch tìm kiếm bằng cách khuyến khích những người đang tìm kiếm truy cập vào trang web của bạn. Trang đích có thể tạo dữ liệu và thông tin chi tiết với phân tích web về cách khách truy cập sử dụng trang web của bạn.

Tăng chuyển đổi và cung cấp hỗ trợ trực tiếp

Các trang đích có thể tăng chuyển đổi thông qua lời kêu gọi hành động phù hợp. Các trang như vậy cũng cung cấp hỗ trợ trực tiếp giúp ích cho sáng kiến kinh doanh của bạn. Lưu ý rằng công ty SEO có thể trợ giúp trong việc tạo trang đích.

Try the demo

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.